מידע חוקי

עוד בנושא זה

עמוד זה מכיל את המידע העדכני ביותר בנוגע לסימני המסחר והפטנטים השייכים לחברת ספארק נטוורקס (ישראל) בע"מ, מובהר, כי רשימה זו המופיעה להלן, אינה רשימה ממצה או סופית .אין לייחס להיעדרם של שם מוצר או שם שירות מרשימה זו, משום וויתור על כל זכות בקשר עם סימן מסחר או כל זכות קניינית אחרת מצד .ספארק נטוורקס (ישראל) בע"מ ביחס לשמות שנפקדו מרשימה זו.

ספארק נטוורקס (ישראל) בע"מ. מצהירה, כי היא בעלת זכויות יוצרים בכל התכנים המופיעים באתרי האינטרנט הנמצאים בבעלותה או שאותם היא מפעילה. תכנים אלו מוגנים על ידי חוק זכויות יוצרים, חוק סימני המסחר וכל חוקי הקניין המגנים על זכויות קנייניות בין שהם חלים בארצות הברית, או במדינות אחרות. אי ציון אחד הסימנים ®, ©, ™ או SM אינו מעיד על אי תחולה של חוקים אלו.

על פי החוקים הנזכרים לעיל, כל צד שלישי המשתמש בתוכן של ספארק נטוורקס (ישראל) בע"מ. בכל דרך שהיא ללא הרשאה מפורשת ממנה, ייחשב כמפר זכויותיה הקנייניות של ספארק נטוורקס (ישראל) בע"מ.. בכלל זה, כל פרסום של טקסט, מסמך, הודעה לעיתונות, הצהרה, פרסומת, מנשר או כל דרך פרסום אחר המכיל תוכן או הלקוח מתוך אתר אינטרנט בבעלות או בהפעלת ספארק נטוורקס (ישראל) בע"מ. כפופים למגבלות שלעיל.

סימני מסחר רשומים:

AmericanSingles®
BBW Personals Plus®
BlackSingles.com®
ChristianMingle®
Click! (the Click! and Click? logos)
CollegeLuv®
College Love®
Cupid.co.il®
Cupidnet.com®
Date.ca®
FaceLink®
Glimpse®
JDate®
Jewish Mingle®
LDS Mingle®
LDS Singles.com®
MatchNet®
Military Singles Connection®
Silver Singles®
Single Parents Mingle®
Spark®
Spark Networks®
AmericanSingles ® (the linked hearts logo)
HELPING PEOPLE CLICK®
LOVE, INTERNET STYLE®
WHERE PEOPLE CONNECT®
WHERE IT HAPPENS®
PEOPLE YOU CLICK WITH®

סימני מסחר אחרים:

Date.co.uk™
Relationships.com™
Adventist Singles Connection™
Asian Singles Connection™
Catholic Mingle™
Canadian Personals™
Greek Singles Connection™
JMag™
JMeter™
Indian Matrimonial Network™
Interracial Singles™
Italian Singles Connection™
Latin Singles Connection™
UK Singles Connection™
MingleMatch™
Deaf Singles Connection™
Prime Singles™


עוד בנושא זה

הקניין הרוחני שלנו
הכרויות ואהבה